Welkom

Welkom,

De kinéwereld verandert voortdurend!
Niets is nog wat het was, niets is nog zeker.
Evidence based is tegenwoordig een vereist label voor elke behandel- of oefenmethode. Tegelijk beweren anderen dat practice evidence based het enige juiste label is voor verantwoorde behandelingen en oefentherapieën.

Wil je een betere kiné zijn moet je een minimaal accreditatiepunten halen, punten die toegekend worden door Pro Quality Kine (PQK). Maar wat daar tot enkele maanden geleden allemaal accreditatiepunten kreeg toegewezen door PQK, het had met kinesitherapie vaak weinig of niets te maken. Goed dat PQK grote kuis heeft gedaan in het aanbod, het werd potsierlijk.

Maar wat dan te denken over het aantal toegekende punten? Ga je 2 uren naar een uiteenzetting luisteren, georganiseerd door bv Axxon of een kinékring, dan heb je meteen 10 punten. Volg je een 6 uren durende cursusdag van bv BAMT-vzw, waarbij technieken gedoceerd èn geoefend worden, dan krijg je slechts 15 punten. Drie avondjes van 2 uren na je praktijkvoering zijn dus even puntenrijk als 2 opgeofferde vrije zaterdagen.
En dan willen we het nog niet hebben over het voortdurend veranderend kinébudget… in negatieve zin weliswaar.

Moeten we daar wakker van liggen? Ja en nee!
Maar BAMT-vzw ploegt voort zoals reeds lang en zoals vermeld staat in haar statuten.
Al sinds 1992 zoeken we elk jaar relevante items in het gebied van de manuele therapie, en interessante docenten die hun vaardigheden en kennis met ons willen delen. Zodat ook wij beter worden als kinesitherapeut, als manueel therapeut.

Aan de hand van jullie suggesties en met aandacht voor nieuwe ontwikkelingen hebben we voor het nieuwe academiejaar een interessant cursusaanbod samengesteld.
Aan jullie om het te beoordelen.

 

Tot in Genk!

BAMT-vzw bestuur

Marc Van Aerde – Tom Roosen – Luc Wynants

Beste leden,

Alle inlichtingen over de nieuwe cursusdagen kan je vinden op de website vanaf 1 oktober 2019.

Met vriendelijke groeten,

Het BAMT team