Kinesitherapie bij temporomandibulaire disfuncties.

Docent:

Dr. Bart Craane
Kinesitherapeut Turnhout
Docent permanente vorming KUL – Faber

Datum:

Zaterdag 19 januari 2019 van 9u tot 17u15

Prijs:

Leden : 140€ (100€ voor studenten kinesitherapie)
Niet-leden : 170€
Syllabus, lunch en koffiepauzes inbegrepen.

Inschrijving:

Uiterste datum : 12 januari 2019

Inhoud:

Bij de behandeling van temporomandibulaire disfuncties is de specifieke inbreng van de kinesitherapie steeds belangrijker geworden. Tijdens deze cursusdag worden inzichten en vaardigheden aangeboden om verantwoorde behandelingsstrategieën te kunnen opmaken en toepassen. Na een toelichting van de belangrijkste theoretische aspecten wordt het TMD functieonderzoek en de kinesitherapeutische-manueeltherapeutische vaardigheden ingeoefend. Aan de hand van casuïstiek kan de kinesitherapeut-manueel therapeut zijn klinisch redeneren aanscherpen.